ที่อยู่:
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 1 ถนนน่าน - พะเยา
ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
55000

อีเมล nan@labour.mail.go.th

โทรศัพท์:
โทรศัพท์ 054 716 422 - 3
โทรสาร:
โทรสาร 054 716 422
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)