ช่องทางการร้องเรียน

Post on 02 สิงหาคม 2561
by Nan
ฮิต: 655

 

  

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 1 ถนนน่าน - พะเยา
ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

 

 

054 716 422 - 3

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

https://www.facebook.com/nanlabour