สสค.น่าน รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมฯ 14/01/62

Post on 14 มกราคม 2562
by Nan
ฮิต: 271

 

วันที่ 14 มกราคม 2562 นางวลัยพร  เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มาตรวจราชการรอบแรกของปีงบประมาณ 2562 โดยได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รอบการประเมินครั้งที่ 1/2562 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงาน รวมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่